Police Training Institutions

Name

Designation

Office

Residence

Mobile No

CUG

Police Academy Chandkhuri Raipur

Smt Sonal V Mishra

Director

07721-265302

265301(F)

2439904

 

-

 

Shri Sadanand 

SP, Police Academy

265308, 265310

-

-

94791-90200

Shri Mirjajiyarat Beg

ASP

265309

-

-

94791-90206

CTJW College, Kanker

Brig B.K.Ponwar

Director

07868-241358

241768

94255-90734

-

Shri Shyam Das

SP

-

-

-

94791-90208

PTS/APTS

 

SP, PTS, Rajnandgaon

07744-224607

-

-

94791-90203

94791-90880

Smt. Rajshri Mishra

SP, PTS, Mana

0771-2418028

-

99815-04544

 94791-90202

Shri B.B. Sharma

SP, APTS, Jagdalpur

07782-2228181

 07781-252930

-

94791-90209

Maj Praveen Singh

SP, PTC, Borgaon

-

-

-

94791-90210

Shri Sarju Ram Salam

SP, PTS, Mainpat

-

-

94060-56611

94791-90185

CIAT Schools

 

SP, CIAT, Chandkhuri

265308, 265310

-

-

94791-90200

 

SP, CIAT, Rajnandgaon

07744-224607

-

-

94791-90203

94791-90880

Shri H.R.Manhar

SP, CIAT, Bilaspur

07752-283352

-

-

9479190820

Shri J.S. Vatti

SP, CIAT, Jagdalpur

07782-222610

-

-

94791-90850

IED School, Mana Raipur

Shri Sunil Kumar

Incharge

-

-

75870-49211

94791-90028